youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כששיעורי הבית יצאו מבית הספר מי ידאג לעמוד השדרה של התלמידים?

נכון, לפי מחקרים שיעורי הבית ביסודי אינם תורמים כמעט להצלחה בלימודים. אבל מה עם הצלחה בחיים? כיצד ילמדו התלמידים כעת יכולת התמדה וכוח רצון?
אבינועם הרש
17/08/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא