youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

תלמיד עשיר, תלמיד עני – למה כולם צריכים ללמוד חינוך פיננסי?

מה היית עושה אם היית זוכה במיליון דולר ומה בעצם זה אומר על החינוך שקיבלת?
אבינועם הרש
27/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא