youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המקצוע היחיד בעולם בו אפשר להחיות מתים בעזרת טוש ללוח שלא עובד

כמה כח טמון בתפקיד המורה והאם אנחנו יודעים לנצל אותו נכון?
אבינועם הרש
08/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא