youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

כשמנכ"ל אל על נכנס לכיתה

על אפקט הקרחון החברתי, הנחות מוטעות ורגישות לתלמידים השקופים
אבינועם הרש
28/08/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא