youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הרשת החברתית של המורים כמתכון להצלחת המורה

על חשיבותו של חדר מורים בריא ויישום מודל 'קבוצת הפידבק' במרחב הבית ספרי
אבינועם הרש
22/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא