youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

3 דרכים להתמודדות עם פרדוקס התעודה

הייתכן שהמדדים הכל-כך מוגבלים הללו, של עשיריות ושביעיות במקצועות המתמטיקה, אנגלית ולשון, הם הם אלו שאמורים לייצג את כל הערכתנו לתלמיד?
אבינועם הרש
24/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא