youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך להסביר לתלמידים מדוע השמש כבר לא תזרח יותר?

עם ועל אף הקושי, התעלמות הינה הפיתרון הגרוע ביותר: צריך לדבר. להציף. להקדיש לזה זמן
אבינועם הרש
29/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא