youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

תיאום כוונות: מחשבות וטיפים לקראת אספת הורים

שש נקודות עיקריות שמדגישות את חשיבות התערבותם הפעילה של ההורים במעמדו החברתי של בנם
אבינועם הרש
31/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא