youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

להכניס את קסם הכדורגל לכיתה

מה הופך את הכדורגל לכל כך מושך ומאתגר עבור התלמידים? ומדוע הוא מצליח איפה ששאר המקצועות הלימודיים נכשלים?
אבינועם הרש
07/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא