youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה קורה כשמורים הופכים לתלמידים לרגע

אבינועם הרש היה בהשתלמות ויצא ממנה עם למידה משמעותית של איך הוא מתנהל בתור תלמיד. והוא מזהיר - אלו תמונות קשות.
אבינועם הרש
10/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא