youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

כיצד צריכה להיראות משרת המורה לדעתך?

זו ההזדמנות שלך לעצב את תפקיד המורה
מיכל מדמון
09/07/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא