whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

כיצד צריכה להיראות משרת המורה לדעתך?

זו ההזדמנות שלך לעצב את תפקיד המורה
מיכל מדמון
09/07/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא