whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אז מיהו המורה האקלקטי?

האם המורה המתאים למאה ה-21 הוא המורה האקלקטי?
מיכל מדמון
14/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא