youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

תמיד חשבת שהכיתה שלך הכי מוצלחת? יש לך הזדמנות להוכיח את זה!

מתי בפעם האחרונה אתגרת את הכיתה שלך באמת?
קרן טראמפ
12/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא