youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

מה קורה כאשר חוקר כימיה נכנס לכיתת לימוד?

ראיון מרתק עם ד""ר מתן הורוביץ - מורה חוקר
Wize
02/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא