youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

כך נכין תלמידים לעולם מודרני, תחרותי ופתוח לפי ארגון ה-OECD

הגיע הזמן למנהיגות חינוכית אחראית וחכמה, שתעזור לנו לקפוץ מדרגה"". אלי הורביץ מציע שיח של אמון והקשבה, בדרך לחיבור ולשילוב בין הישגים לערכים
אלי הורביץ
6/4/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא