youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

שווים ומצטיינים: יומן מסע במערכת החינוך של ארץ המייפל

כיצד ניתן לתת הזדמנות שווה להצלחה לכל התלמידים? זאת ועוד ביומן המסע
אלי הורביץ
01/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא