youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

איך הפכו נבואות הזעם להצלחה חינוכית

למרות הכותרות הפסימיות של 2012 הצליחו המורים להביא את תלמידיהם להישגים מרשימים - איך זה קרה?
אלי הורביץ
22/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא