youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

המתמטיקה של צמצום הפערים בחינוך

משהו מתחיל להשתנות בפערים בחינוך בין המרכז לפריפריה והגיע הזמן שגם אתם תדעו זאת.
אלי הורביץ
7/21/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא