whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

הקשיבו למורים

מה יקרה אם נפתח את דלתות הכיתה, ונאפשר שיח בין המורים, משרד החינוך והציבור?
אלי הורביץ
27/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא