youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

סינדרום פינלנד

הכמיהה לפינלנד בחינוך היא סינדרום מוזר. ציירנו בעיני רוחנו ארץ זבת חלב שהיא גן עדן עלי אדמות. ממש חזון אחרית הימים. אבל, מה מתוך הדברים שאנחנו חושבים באמת נכון?
אלי הורביץ
4/29/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא