youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

פינלנד שוקלת לשנות את חוקי המשחק ולבטל את נושאי הלימוד בהוראה

פינלנד לוקחת את מערכת החינוך שלה לשלב הבא: במקום המודל המוכר של מקצועות לימוד נפרדים זה מזה, התלמידים ילמדו שיעורים לפי נושאים מאגדים.
הגיע זמן חינוך
29/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא