youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

קן רובינסון קורא למהפכה בעולם החינוך

קו רובינסון, אחד ההוגים המשמעותיים ביותר בדורנו בתחום החינוך, קורא למהפכה בתחום החינוך.
הגיע זמן חינוך
08/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא