youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

11 הרגלים של מורים אפקטיביים

מורים אפקטיביים הם מורים שמצליחים להגיע לתלמידים שלהם וללמד אותם לא רק את חומר הלימוד, אלא הרבה מעבר לכך. בואו ללמוד איך הם עושים זאת!
הגיע זמן חינוך
02/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא