youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

13 דברים שכבר אין להם מקום בבתי הספר

התלמידים של היום ככל הנראה יצטרכו לחיות בעולם חדשני שקשה לנו אפילו לדמיין. אז למה בעצם אנחנו מכינים אותם לעולם הזה במערכת שעקרונותיה ומתאימים למציאות של המאה ה19?
הגיע זמן חינוך
20/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא