youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מאתגר לעשייה: ראיון עם מג'יד פארג'

מג'יד פארג', מורה בבית הספר כדורי, יזם את תוכנית ""אתגר לעשייה"". במסגרת התוכנית תלמידים בעלי מוטיבציה נמוכה וברמת סיכון גבוהה לנשירה לומדים בסדנת ריתוך ועיבוד שבבי, רוכשים מקצוע לחיים ומעודדים לסיים בגרות ברמה של 14 יחידות.
הגיע זמן חינוך
15/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא