whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מאתגר לעשייה: ראיון עם מג'יד פארג'

מג'יד פארג', מורה בבית הספר כדורי, יזם את תוכנית ""אתגר לעשייה"". במסגרת התוכנית תלמידים בעלי מוטיבציה נמוכה וברמת סיכון גבוהה לנשירה לומדים בסדנת ריתוך ועיבוד שבבי, רוכשים מקצוע לחיים ומעודדים לסיים בגרות ברמה של 14 יחידות.
הגיע זמן חינוך
15/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא