youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מדוע כדאי להכין תלמידים לכישלון?

אם כישלון אינו מתקבל כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה, כיצד יצליחו אנשים צעירים מחוץ לכותלי הכיתה?
הגיע זמן חינוך
21/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא