youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

כיצד מפתחים את היכולת להערכה עצמית בקרב תלמידים?

איך מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים, החל לעודד את תלמידיו להבהיר לעצמם את תהליכי הלמידה שלהם ולמדוד אותם? ומדוע זה חשוב לפי מחקריו של פרופ' ג'ון האטי?
הגיע זמן חינוך
10/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא