youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הטעות כהזדמנות - שיטה פשוטה שהופכת את המבחן לכלי לימודי

המורה הזו לא נותנת ציונים אלא מדגישה את הטעויות - השיטה שפיתחה מסייעת לתלמידים להתקדם וללמוד
הגיע זמן חינוך
02/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא