youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה אפשר ללמוד מהמורה והתלמידה ששברו את האינטרנט

לפני שבועיים, סרטון מרגש של מורה שלא הסכימה לוותר על תלמידה שלה שטף את הרשת, עכשיו הן מציגות את הסיפור המלא
הגיע זמן חינוך
6/13/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא