whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

6 סודות מפתיעים להצלחה בהוראת מתמטיקה ממנהל תכנית פיז"ה

גלו מה עושים המורים במדינות המצטיינות ביותר במתמטיקה
הגיע זמן חינוך
22/02/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא