whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

להרגיש שיש לי ייעוד נוסף בחיים: ראיון על הבחירה בחינוך והוראה

מדוע במקום להמשיך בקריירה צבאית מבטיחה, בחרה מיכל קפלן להפוך למורה?
הגיע זמן חינוך
03/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא