whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

כך תעצימו את תלמידיכם ותגרמו להם לקחת אחריות

כאשר התלמידים מובילים את יום ההורים, נוצרות אפשרויות חדשות לרפלקציה, מעורבות ועצמאות.
הגיע זמן חינוך
27/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא