youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

כך תעצימו את תלמידיכם ותגרמו להם לקחת אחריות

כאשר התלמידים מובילים את יום ההורים, נוצרות אפשרויות חדשות לרפלקציה, מעורבות ועצמאות.
הגיע זמן חינוך
27/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא