youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

המורה שהגיע לשאת דברים בכנסת, ובמקום הקריא את דברי תלמידיו

ראיון עם ד""ר איליה מזין ועם תלמידו - אופיר צברי, על הוראה איכותית ויום המורה
הגיע זמן חינוך
11/24/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא