youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כיצד מודים למחנכת שמלווה אותך במשך חיים שלמים?

תלמידי העבר של המורה שרשבסקי הודו לה במכתבים מרגשים. לאחר מותה בתה אספה אותם ואף הכינה סרט על אמה.
הגיע זמן חינוך
11/23/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא