youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מהדורה לקראת יום המורה - קומיקס על (כ)מה מורים עושים

הקומיקס הכי לא חינוכי על הוראה - באהבה ובהומור
הגיע זמן חינוך
17/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא