youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

איך תעבדו פחות ותאפשרו לתלמידים שלכם ללמוד יותר?

הערכה עצמית והערכת עמיתים משנות את ההוראה והלמידה בכיתה ומביאות את הלמידה למחוזות חדשים
הגיע זמן חינוך
26/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא