youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

אחד הכלכלנים החשובים בעולם בדק כמה שווה למדינה מורה מעולה

המחקר הזה השאיר אותנו עם פה פעור
הגיע זמן חינוך
24/09/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא