youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לעשות הכל כדי להיות מורה: ראיון עם יוסי ירון

יוסי ירון עבד 15 שנים על מנת שיוכל להיות מורה. ראיון על נחישות, התמדה וכוחה של ההוראה
הגיע זמן חינוך
01/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא