youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

ה"סלפי" שמקדם את המורים

למה מורים שמצלמים את עצמם מלמדים הופכים לטובים יותר, ואיך גם אתם יכולים לעשות זאת
הגיע זמן חינוך
02/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא