youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הקומדיה שלוקחת את החינוך ברצינות

התוכנית ""המפץ הגדול"" מעודדת תלמידים לפנות לתחומי המתמטיקה והמדעים, אך הפעם הם יוצאים לעולם האמיתי ומשפיעים הלכה למעשה
הגיע זמן חינוך
03/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא