youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

ממשרדי ההייטק לכיתות הלימוד: להרגיש את התרומה

ינאי סנד, סטודנט בתוכנית ההסבה להוראה ""700"" בסמינר הקיבוצים מדבר על הבחירה בהוראה.
הגיע זמן חינוך
4/15/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא