youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

התיכון הזה מלמד מתמטיקה בצורה מדהימה!

איך מלמדים חזקות, פקטורים וטריגונומטריה כך שהתלמידים לא ישכחו את החומר לעולם?
הגיע זמן חינוך
8/30/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא