רות דנינו ונטע דר

רות דנינו ונטע דר הן חברות לדרך ומרצות במכללות אורנים ואוהלו. רות עוסקת בהכשרה להוראה ומרצה למקרא. נטע מרצה לאומנות ולדרכי שילוב המוזיאון במערכת החינוך. נטע היא גם מדריכה גננות מטעם משרד החינוך בדרכי ההתבוננות ביצירות אומנות בגן הילדים. השתיים מקיימות שיח במתמשך בדרכים מושכלות ויצירתיות להרחבת הלימוד באמצעות שילוב ההיבט הויזואלי בעיון במקרא ובלימוד חג ומועד.