מור ורכזון

יועצת ומנחה לחינוך, טכנולוגיה וחדשנות פדגוגית בעמותת תפוח