מור ורכזון

מפתחת תוכן בצוות חינוך חברתי וכישורי חיים, מטח