אורלי לכיש-זלאיט

היחידה לפיתוח מקצועי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע