youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

"אנחנו לעולם לא נהיה חוקרים טובים כמו שהיינו בשנים הראשונות לחיינו."

מדוע ילדים הם החוקרים הכי מוצלחים? מהו תפקידו החשוב ביותר של בית הספר? מה כדאי ללמוד כדי להתקבל למוסדות היוקרתיים להשכלה גבוהה? וכיצד הצבא תורם להצלחה אקדמית? כל התשובות מפי פרופ' עירד יבנה, מדעי המחשב בטכניון, כעת ב"רלוונס"
הגיע זמן חינוך
27/07/2023
סגירת סרטון
quote-image
כחוקרים עצמאיים אנחנו מוגבלים ביכולת המחקר שלנו למה שמסביבנו, למה שמוכר לנו, ואנחנו לא מסוגלים לנצל במחקר שלנו את הידע ואת היכולות שהאנושות פיתחה במשך אלפי שנים. זה מה שבית הספר אמור לתת לנו.

עוד כתבות בנושא