ביה"ס לתקשורת מקדמת

תוכנית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו עם קבוצות ויחידים ופיתוח מקצועי ייחודי ועדכני למורים. 'תקשורת מקדמת' פועלת משנת 2000 עם אלפי בני נוער ומבוגרים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובמסגרות פרטיות ומוכרת גם כמגמת 5 יח"ל במדעי החברה.