SpaceIL

המטרה החינוכית של SpaceIL היא להעניק השראה לדור הבא ולעודד ילדים בישראל ובעולם לבחור במקצועות המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה. הצוות מחויב לפעול לקידום מדע וחינוך מדעי בישראל, כדי להבטיח שישראל תמשיך להצדיק את המוניטין שלה למצוינות בתחומים האלה.