מיכל מדמון

מורה למתמטיקה בחינוך העל יסודי ומדריכה מורים למתמטיקה במחוז ת"א במשרד החינוך. מנחה השתלמויות למורים.

מנהלת קהילת "חינוך 2020 - למערכת חינוך אפקטיבית יותר".