מלכה יאיון

מורה לכימיה בקריית החינוך ע"ש קציר

רכזת השתלמויות מורים וחלק מצוות המרכז הארצי למורי הכימיה, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע